Language of document :

2014. március 28–án benyújtott kereset – ZZ kontra EKSZ

(F-28/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: J.-N. Louis és D. de Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Unió főképviselője azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben megszüntette a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződését, megtagadta a lelki zaklatás tekintetében történő meghallgatását, elutasította a külső vizsgáló kijelölése iránti kérelmét és kérelemként vette nyilvántartásba a panaszát.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió főképviselője, az Európai Bizottság alelnöke (HR/VP) által 2013. december 20-án hozott azon határozatot, amely 2014. március 31-i hatállyal megszüntette a felperesnek az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének e) pontja szerinti ideiglenes alkalmazotti szerződését;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a HR/VP azon határozatát, amelyben megtagadta a felperes meghallgatását annak ellenére, hogy azt a felperes kifejezetten kérte az EKSZ operatív igazgatója ellen 2013. december 9-én a lelki zaklatás miatt előterjesztett panaszának kísérőlevelében;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a HR/VP azon határozatát, amellyel elutasította a felperes azon kérelmét, hogy jelöljenek ki egy nagyon magas szintű, az Európai Unió intézményeiben fennálló munkakörülmények tekintetében, nagy tapasztalatokkal rendelkező, kifogástalanul pártatlan külső vizsgálót annak érdekében, hogy az állapítsa meg a tényállást, vonja le a következtetéseket és az említett panasz alapján meghozandó intézkedések tekintetében tegyen ajánlásokat a HR/VP számára;a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a HR/VP azon határozatát, amely a panaszát kérelemként vetette nyilvántartásba, és annak elintézését a — „Jogi ügyek, kommunikáció és kapcsolattartás az érdekeltekkel” elnevezésű igazgatóságra (Dir D) bízta, amelynek egyik tagja sem rendelkezik azon tisztviselő besorolási fokozatával és jogkörével, aki ellen a panaszt benyújtották;a Közszolgálati Törvényszék az EKSZ-t kötelezze a költségek viselésére.