Language of document :

20. aprillil 2014 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-37/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada parlamendi otsus mitte lubada kanda 2013. aastasse üle 2012. aastal kasutamata 16 puhkusepäeva pärast seda, kui hageja oli raske haiguse tõttu pikaajalisel puhkusel.

Hageja nõuded

tühistada otsus keelduda hageja nende 2012. aasta puhkusepäevade ülekandmisest 2013. aastasse, mis ületasid 12 päeva;

vajalikus osas tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 21. jaanuari 2014. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 4. oktoobri 2013. aasta kaebus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.