Language of document :

Kanne 20.4.2014 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-37/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus parlamentin päätöksestä, jolla on kieltäydytty kantajan vuonna 2012 pitämättä jääneiden 16 lomapäivän siirtämisestä vuoteen 2013 kantajan oltua pitkäaikaisella sairauslomalla vakavan sairauden vuoksi.

Vaatimukset

päätös, jolla on kieltäydytty kantajan vuoden 2012 lomapäivien siirtämisestä vuoteen 2013 siltä osin kuin niiden määrä ylittää 12 lomapäivän rajan, on kumottava

Euroopan parlamentin pääsihteerin 21.1.2014 tekemä päätös, jolla kantajan 4.10.2013 tekemä valitus on hylätty, on tarpeen mukaan kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.