Language of document :

24. märtsil 2014 esitatud hagi – ZZ versus EEAS

(kohtuasi F-27/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Välisteenistus (EEAS)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hageja kõrvaldati ametist alates 1. veebruarist 2014, ilma tema pensioniõigusi vähendamata, pärast distsiplinaarmenetlust, mis algatati selle järel, kui siseriiklikud ametiasutused olid hagejale esitanud süüdistuse pettuse eest Euroopa riigihanketurul, võltsimise ja võltsingu kasutamise, rahapesu ja korruptsiooni eest.

Hageja nõuded

tühistada EEAS 16.jaanuari 2014.aasta otsus kõrvaldada hageja ametist ilma tema pensioniõigusi vähendamata;

mõista kohtukulud välja EEAS-lt.