Language of document :

Beroep ingesteld op 24 maart 2014 – ZZ / EDEO

(Zaak F-27/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. Orlandi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit waarbij verzoeker met ingang van 1 februari 2014 tuchtrechtelijk ontslag is verleend zonder vermindering van pensioenrechten, na een tuchtprocedure ingeleid nadat verzoeker door de nationale autoriteiten was beschuldigd van fraude bij Europese openbare aanbesteding, bedrog en gebruik van bedrog, witwassen en corruptie

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 16 januari 2014 waarbij EDEO verzoeker tuchtrechtelijk ontslag heeft verleend, zonder vermindering van pensioenrechten;

verwijzing van EDEO in de kosten van de procedure.