Language of document :

Tožba, vložena 24. marca 2014 – ZZ proti ESZD

(Zadeva F-27/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je bila tožeča stranka z učinkom od 1. februarja 2014 odpoklicana z delovnega mesta brez znižanja pokojninskih pravic zaradi disciplinskega postopka, ki je bil uveden potem, ko so zoper tožečo stranko nacionalni organi uvedli preiskavo zaradi goljufije na evropskih trgih javnih naročil, ponarejanja in uporabe ponaredkov, pranja denarja in korupcije. Predloga tožeče strankesklep z dne 16. januarja 2014, s katerim je ESZD tožečo stranko odpoklicala z delovnega mesta brez znižanja pokojninskih pravic, naj se razglasi za ničnega;ESZD naj se naloži plačilo stroškov.