Language of document :

Žaloba podaná dne 11. března 2014 – ZZ v. Europol

(Věc F-21/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: J.-J. Ghosez, advokát)

Žalovaný: Europol

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí neobnovit na dobu neurčitou smlouvu žalobkyně na dobu určitou a uložení povinnosti Europolu uhradit rozdíl mezi odměnou, která by žalobkyni náležela, pokud by zůstala ve službě Europolu, a dávkami podpory v nezaměstnanosti či jinými dávkami podpory, které jí byly vyplaceny

Návrhová žádání žalobkyně

–    Zrušit rozhodnutí žalovaného ze dne 13. května 2013, kterým žalobkyni informoval o tom, že s ní neuzavře smlouvu na dobu neurčitou a že platnost její smlouvy uplyne dnem 31. října 2013, jakož i implicitní rozhodnutí její stížnosti ze dne 13. prosince 2013;–    uložit žalovanému povinnost vyplatit žalobkyni rozdíl mezi odměnou, která by jí náležela, pokud by zůstala ve službě tohoto orgánu, a odměnou, poplatky, dávkami podpory v nezaměstnanosti či jinými dávkami podpory, které jí byly fakticky vyplaceny od 1. listopadu 2013 namísto odměny, kterou by získala jakožto dočasná zaměstnankyně;–    uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.