Language of document :

2014. március 11–én benyújtott kereset – ZZ kontra Europol

(F-21/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: J.-J. Ghosez ügyvéd)

Alperes: Europol

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozat megsemmisítése, amelyben nem hosszabbították meg a felperes határozott időre szóló szerződését határozatlan időtartamra, és az Europol azon különbözet felperes részére történő megfizetésére való kötelezése iránti kérelem, amely egyrészt az Europolnál maradása esetén a felperest megillető díjazás, másrészt a munkanélküli ellátás vagy az általa felvett bármely máshelyettesítő juttatás között áll fenn.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes 2013. május 13-i azon határozatát, amelyben az alperes arról tájékoztatta a felperest, hogy nem biztosít számára határozatlan időre szóló szerződést, és fennálló szerződése 2013. október 31-én lejár, valamint amelyben tájékoztatta a felperest a 2013. december 13-i panaszát elutasító hallgatólagos határozatról;a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest azon különbözet felperes részére történő megfizetésére, amely egyrészt a felperest az alperesnél maradása esetén megillető díjazás, másrészt az ideiglenes alkalmazottként kapott díjazás helyett a felperes által 2013. november 1-je óta ténylegesen felvett díjazás, tiszteletdíj, munkanélküli ellátás vagy bármely más díjazást helyettesítő juttatás összege között áll fenn;a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az eljárás összes költségének viselésére.