Language of document :

Kanne 14.4.2014 – ZZ v. SMHV

(Asia F-35/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Pappas)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen SMHV:n päätöksen kumoaminen, joka laadittiin viraston johtajan etätyöstä 29.3.2012 tekemän päätöksen perusteella ja jolla kantajalle ei myönnetty lupaa tehdä etätyötä Barcelonassa, minkä johdosta hänen oli palattava Alicanteen

Vaatimukset

Riidanalainen päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.