Language of document :

Tužba podnesena 24. ožujka 2014. – ZZ protiv FRA-e

(Predmet F-25/14)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: L. Levi i M. Vandenbussche, odvjetnici)

Tuženik: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o otkazu ugovora na neodređeno vrijeme tužitelja, odluke o odbijanju žalbe i davanju naknade za pretrpljenu imovinsku i neimovinsku štetu.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništiti odluku direktora FRA-e od 13. lipnja 2013. o otkazu ugovora na neodređeno vrijeme tužitelja;

poništiti odluku direktora FRA-e od 20. prosinca 2013. kojom je odbijena žalba;

tužitelju dosuditi naknadu za imovinsku štetu koja se sastoji od razlike između, s jedne strane, naknade za nezaposlenost koju će dobivati od travnja 2014. a, nakon toga, bilo koje naknade umjesto dohotka ili nedostatka istoga i, s druge strane, njegove pune plaće, uključujući sve dodatke, od 7.850,33 eura do dana njegovog potpunog povratka u Agenciju (uključujući i kamate za zakašnjelo plaćanje u stopi od tri poena iznad stope Europske središnje banke);tužitelju dosuditi primjerenu naknadu za neimovinsku štetu prouzročenu tom odlukom, koja se ne može popraviti poništenjem te odluke. Ta se neimovinska šteta ex aequo et bono procijenjuje na 50.000,00 eura; naložiti FRA-i snošenje troškova.