Language of document :

2014 m. kovo 24 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ / FRA

(Byla F-25/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovė: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo, kuriuo buvo nutraukta neterminuota ieškovo sutartis, ir sprendimo atmesti jo skundą bei prašymą atlyginti patirtą turtinę ir neturtinę žalą panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2013 m. birželio 13 d. FRA direktoriaus sprendimą nutraukti neterminuotą ieškovo sutartį,

panaikinti 2013 m. gruodžio 20 d. FRA direktoriaus sprendimą atmesti jo skundą,

priteisti ieškovui turtinės žalos atlyginimą, lygų skirtumui tarp bedarbio pašalpos, kurią jis gaus nuo 2014 m. balandžio mėn., ir, po to kai ji bus baigta mokėti, bet kurių kitų galimų ją pakeičiančių pajamų arba negautų pajamų, ir jo pilno darbo užmokesčio su priedais, kuris lygus 7 850 33 EUR, iki kol jis vėl bus įdarbintas agentūroje (kartu su 3 proc. palūkanomis pagal Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą),priteisti ieškovui neturtinės žalos, kurią jis patyrė dėl sprendimo, ir kuri negali būti atlyginta panaikinant sprendimą, atlyginimą. Neturtinė žala ex aequo et bono įvertinta 50 000 EUR,priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.