Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 24. martā – ZZ/FRA

(lieta F-25/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu izbeigt prasītāja beztermiņa līgumu, atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība, un piespriest kompensāciju par ciesto morālo kaitējumu un materiālajiem zaudējumiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt FRA direktora 2011. gada 13. jūnija lēmumu izbeigt prasītāja beztermiņa līgumu;

atcelt FRA direktora 2013. gada 20. decembra lēmumu noraidīt sūdzību;

piešķirt prasītājam kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem, kas izpaužas kā atšķirība starp bezdarbnieka pabalstu, kuru viņš saņems no 2014. gada aprīļa un pēc tam potenciālajiem aizstājošajiem ienākumiem vai to neesamības, no vienas puses, un viņa pilno algu, ieskaitot pabalstus EUR 7850,33 apmērā līdz viņa pilnīgai atkaliesaistīšanai aģentūrā (pieskaitot klāt nokavējuma procentus, kas ir par trīs punktiem augstāki par Eiropas Centrālās Bankas likmi), no otras puses;piešķirt prasītājam adekvātu kompensāciju par morālo kaitējumu, ko izraisījis lēmums un kuru nav iespējams kompensēt ar lēmuma atcelšanu. Šis morālais kaitējums ir novērtēts ex aequo et bono EUR 50 000 apmērā;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.