Language of document :

Beroep ingesteld op 24 maart 2014 – ZZ / FRA

(Zaak F-25/14)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen en van het besluit tot afwijzing van de klacht alsmede toekenning van een vergoeding voor de geleden materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de directeur van het FRA van 13 juni 2013 om verzoekers arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen;

nietigverklaring van het besluit van de directeur van het FRA van 20 december 2013 tot afwijzing van de klacht;

toekenning aan verzoeker van een vergoeding voor zijn materiële schade bestaande in het verschil tussen enerzijds de werkloosheidsuitkering die hij vanaf april 2014 zal ontvangen en, daarna, enig potentieel vervangend inkomen of gebrek daaraan, en anderzijds zijn volledige salaris, inclusief toelagen, van 7850,33 EUR tot de dag waarop hij weer volledig in dienst zal zijn van het Bureau (met vertragingsrente tegen het tarief van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 3 punten);

toekenning aan verzoeker van een passende vergoeding voor de immateriële schade die hij door het besluit heeft geleden en welke niet hersteld kan worden door de nietigverklaring daarvan. Deze immateriële schade wordt ex aequo et bono geraamd op 50 000 EUR;

verwijzing van de verwerende partij in alle kosten.