Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 30 aprilie 2014 – López Cejudo/Comisia

(Cauza F-28/13)1

[Funcție publică – Investigație a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) – Diurnă – Articolul 10 din anexa VII la statut – Restituire a plății nedatorate – Rețineri din remunerație – Articolul 85 din statut – Inducere în eroare în mod deliberat a administrației – Termen rezonabil]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: José Manuel López Cejudo (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Ehrbar, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziilor de a efectua mai multe rețineri din salariile reclamantului pentru lunile iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2012DispozitivulRespinge acțiunea.Domnul López Cejudo suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată ale Comisiei Europene.