Language of document :

Talan väckt den 29 mars 2014 – ZZ m.fl. mot parlamentet

(Mål F-31/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av valet till Europaparlamentets personalkommitté som hölls under hösten år 2013 och vars resultat offentliggjordes den 28 november 2013.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara valet till Europaparlamentets personalkommitté som hölls under hösten år 2013 och vars resultat publicerades offentligt den 28 november 2013,

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.