Language of document :

Žaloba podaná dne 11. dubna 2014 – ZZ v. ACER

(Věc F-34/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, adovkát)

Žalovaná: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí neobnovit smlouvu smluvního zaměstnance – žalobce a na náhradu utrpěné škody.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ředitele ACER neobnovit podruhé smlouvu žalobce s ACER;

uložit žalované, aby žalobci vyplatila částku 10 000 eur jako náhradu utrpěné morální újmy;uložit žalované náhradu nákladů řízení.