Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 11. aprīlī – ZZ/ACER

(lieta F-34/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Pappas, lawyer)

Atbildētāja: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja līgumdarbinieka līgumu un atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt ACER direktora lēmumu par prasītāja darba līguma ar ACER nepagarināšanu vēl vienu reizi;

piespriest atbildētājai samaksāt EUR 10 000 kā atlīdzību par prasītājam nodarīto morālo kaitējumu;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.