Language of document :

Жалба, подадена на 7 март 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-19/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за определяне на бонуса към пенсионните права на жалбоподателя по пенсионната схема на Съюза въз основа на новите ОРП на членове 11 и 12 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица

Искания на жалбоподателя

да се приеме, че член 9 от Общите разпоредби за приложение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица е незаконосъобразен и следователно не трябва да се прилага,

да бъде отменено решението от 24 май 2013 г. за определяне на бонуса към bonifier les droits à pension към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпване на служба, при прехвърлянето им по пенсионната схема на институциите на Европейския съюз (наричана по нататък „ПСИЕС“), въз основа на Общите разпоредби за приложение (наричани по нататък „ОРП“) на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица от 3 март 2011 г.,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.