Language of document :

Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-19/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o bonifikaci důchodových nároků žalobce v unijním důchodovém systému na základě nových OPU týkajících se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní a tudíž nepoužitelný;zrušit rozhodnutí ze dne 24. května 2013 o bonifikaci důchodových nároků nabytých žalobcem před jeho vstupem do služby v rámci jejich převodu do důchodového systému orgánů Evropské unie (dále jen „DSOEU“) na základě obecných prováděcích ustanovení (dále jen „OPU“) k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.