Language of document :

Kanne 7.3.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-19/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan eläkeoikeudet päätettiin hyvittää unionin eläkejärjestelmässä soveltaen uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä, jotka koskevat henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevia 11 ja 12 artiklaa

Vaatimukset

On todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on lainvastainen eikä sitä näin ollen voida soveltaa

on kumottava 24.5.2013 tehty päätös, jolla kantajalle ennen palvelussuhteen alkamista kertyneet eläkeoikeudet päätettiin niitä Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmään (jäljempänä RPIUE) siirrettäessä hyvittää 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten (jäljempänä yleiset täytäntöönpanosäännökset) mukaisesti

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.