Language of document :

Acțiune introdusă la 7 martie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-19/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a acorda sporul de drepturi de pensie ale reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii în temeiul noilor DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Declararea ca ilegal și, prin urmare, ca inaplicabil a articolului 9 din dispozițiile generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut;

anularea Deciziei din 24 mai 2013 de a acorda sporul de drepturi de pensie dobândite de reclamant anterior intrării în funcție în cadrul transferului acestora în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene (denumit în continuare „SPIUE”), în temeiul dispozițiilor generale de aplicare (denumite în continuare „DGA”) a articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut din 3 martie 2011;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.