Language of document : ECLI:EU:F:2013:153

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. spalio 17 d.

Byla F‑60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui, panaikinus sprendimą – Darbo užmokestis – Išmokos šeimai – Išmoka vaikui išlaikyti – Vaikas, sergantis sunkia liga ar turintis luošumą, dėl kurių jis negali užsidirbti pragyvenimui – Prašymas pratęsti išmokos mokėjimą“

Dalykas:      Ieškinio, užregistruoto numeriu F‑60/09, kuris iš pradžių buvo pareikštas pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį, grąžinimas 2011 m. lapkričio 29 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimu Birkhoff prieš Komisiją (T‑10/11 P, toliau – sprendimas grąžinti bylą), kuriuo panaikintas 2010 m. spalio 27 d. Tarnautojų teismo sprendimas Birkhoff prieš Komisiją (F‑60/09, toliau – 2010 m. spalio 27 d. sprendimas), kuriuo buvo nuspręsta dėl ieškinio, Tarnautojų teismo kanceliarijos gauto 2009 m. birželio 24 d., ir kuriuo G. Birkhoff iš esmės prašė panaikinti 2008 m. lapkričio 14 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą atsisakyti jam po 2008 m. gruodžio 31 d. toliau mokėti išmoką vaikui išlaikyti (toliau – nagrinėjama išmoka), kurią jis pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) VII priedo 2 straipsnio 5 dalį nuo 1978 m. gavo už savo neįgalią dukrą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos išlaidos, kurias G. Birkhoff patyrė byloje F‑60/09 ir byloje T‑10/11 P. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas byloje F‑60/09 RENV.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Ginčijamo akto motyvų pakeitimas vykstant procesui – Nepriimtinumas – Išimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Išmokos šeimai – Išmoka vaikui išlaikyti – Teisė į išmokos mokėjimo pratęsimą neatsižvelgiant į vaiko amžių tuo atveju, jeigu jis negali užsidirbti pragyvenimui – Administracijos pareigos – Ribota kompetencija

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 5 dalis)

1.      Administracija negali per procesą pakeisti sprendimo motyvų arba pateikti papildomų motyvų, nebent pasirodytų, kad jos kompetencija yra ribota, todėl galimo ginčijamo sprendimo panaikinimo atveju ji būtų tik įpareigota priimti naują sprendimą, iš esmės tapatų panaikintajam.

(žr. 39 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. birželio 17 d. Sprendimo De Fays prieš Komisiją, F‑97/07, 70 punktas; 2011 m. balandžio 14 d. Sprendimo Šimonis prieš Komisiją, F‑113/07, 93 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 5 dalyje numatytas išmokos mokėjimo pratęsimas suteikiamas be amžiaus apribojimų, jei vaikas serga sunkia liga ar turi luošumą, dėl kurių jis negali užsidirbti pragyvenimui, ir tai taikoma visam šios ligos ar luošumo laikotarpiui. Šioje nuostatoje kompetentingai institucijai yra suteikta ne diskrecija nuspręsti, ar skirti nagrinėjamą išmoką, bet ribota kompetencija, o iš jos imperatyvaus teksto matyti, kad institucija privalo skirti išmoką vaikui išlaikyti, jei konstatuoja, kad įvykdytos joje nurodytos sąlygos, ir privalo atsisakyti ją skirti priešingu atveju.

(žr. 40 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. spalio 21 d. Sprendimo Šimonis prieš Komisiją, T‑302/01, 38 punktas.