Language of document : ECLI:EU:F:2013:153

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 17. oktobra 2013

Zadeva F‑60/09 RENV

Gerhard Birkhoff

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Vrnitev v razsojanje Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Otroški dodatek – Otrok, ki se zaradi bolezni ali invalidnosti ni zmožen sam preživljati – Predlog za podaljšanje izplačevanja otroškega dodatka“

Predmet:      Vrnitev tožbe F‑60/09, prvotno vložene na podlagi členov 236 ES in 152 AE, v ponovno razsojanje s sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 29. novembra 2011 v zadevi Birkhoff proti Komisiji (T‑10/11 P, v nadaljevanju: sodba o vrnitvi v razsojanje), s katero je bila razveljavljena sodba Sodišča za uslužbence z dne 27. oktobra 2010 v zadevi Birkhoff proti Komisiji (F‑60/09, v nadaljevanju: sodba z dne 27. oktobra 2010), s katero je bilo odločeno o tožbi, ki je v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispela 24. junija 2009 in s katero je G. Birkhoff v bistvu predlagal razglasitev ničnosti odločbe Komisije Evropskih skupnosti z dne 14. novembra 2008, s katero je bilo zavrnjeno podaljšanje izplačevanja – po 31. decembru 2008 – otroškega dodatka (v nadaljevanju: zadevni dodatek), ki ga je prejemal od leta 1978 na podlagi člena 2(5) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) za svojo invalidno hčer.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Evropska komisija nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov G. Birkhoff v zadevah F‑60/09 in T‑10/11 P. Vsaka stranka nosi svoje stroške v zadevi F‑60/09 RENV.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Nadomestitev obrazložitve izpodbijanega akta med postopkom – Nedopustnost – Izjema

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Otroški dodatek – Pravica do podaljšanja ne glede na starost, če se otrok ne more sam preživljati – Obveznosti uprave – Vezana pristojnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VII, člen 2(5))

1.      Uprava ne more nadomestiti razloga v odločbi ali ga dodati med postopkom, razen če se izkaže, da ima vezano pristojnost, tako da bi morala zaradi morebitne razglasitve ničnosti sporne odločbe le znova sprejeti odločbo, po vsebini identično izpodbijani odločbi.

(Glej točko 39.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 17. junij 2008, De Fays proti Komisiji, F‑97/07, točka 70; 14. april 2011, Šimonis proti Komisiji, F‑113/07, točka 93 in navedena sodna praksa.

2.      Podaljšanje izplačevanja dodatka iz člena 2(5) Priloge VII h Kadrovskim predpisom se pridobi ne glede na starost otroka v primeru njegove resne bolezni ali invalidnosti, ki mu preprečuje, da bi se preživljal, in to za celotno obdobje trajanja te bolezni ali invalidnosti. Ta določba pristojnemu organu ne podeljuje nobene diskrecijske pravice glede dodelitve zadevnega dodatka, temveč mu podeljuje vezano pristojnost, tako da je iz njene zavezujoče dikcije razvidno, da mora organ otroški dodatek dodeliti, če ugotovi, da so v tej določbi našteti pogoji izpolnjeni, v nasprotnem primeru mora dodelitev zavrniti.

(Glej točko 40.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 21. oktober 2003, Šimonis proti Komisiji, T‑302/01, točka 38.