Language of document : ECLI:EU:F:2013:156

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(egyesbíró)

2013. október 23.

F‑98/12. sz. ügy

Kathleen Verstreken

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2008. évi előléptetési időszak – 2009. évi előléptetési időszak – A felperes előléptetését mellőző határozat – Indokolás – Általánosító és sematikus indokolás”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben K. Verstreken a Közszolgálati Törvényszék F‑14/09. sz., Almeida Campos és társai kontra Tanács ügyben 2010. december 15‑én hozott ítéletének (a továbbiakban az Almeida Campos‑ügyben hozott ítélet) végrehajtásaként meghozott, az őt a 2008. évi és a 2009. évi előléptetési időszakban AD 12 besorolási fokozatba elő nem léptető 2011. november 7‑i határozat megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsának 2011. november 7‑i, K. Verstrekent a 2008. évi és a 2009. évi előléptetési időszakban AD 12 besorolási fokozatba elő nem léptető határozatát megsemmisíti. Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni a K. Verstrekennél felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – Elő nem léptetett jelölt panasza – Elutasító határozat – Indokolási kötelezettség – Terjedelem – Az indokolás teljes hiányával egyenértékű, általános és sablonos indokolás

(Személyzeti szabályzat, 25., 45. cikk, és 90. cikk, (2) bekezdés)

A kinevezésre jogosult hatóság nem köteles ugyan az elő nem léptetett tisztviselők számára megindokolni az előléptetésről szóló határozatokat, viszont köteles megindokolni az elő nem léptetett tisztviselő által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott panaszt elutasító határozatát, és e határozat indokolásának egybe kell esnie annak a határozatnak az indokolásával, amely ellen a panasz irányult.

Ezen felül a kinevezésre jogosult hatóságtól nem lehet azt követelni, hogy a panaszt elutasító határozatában az említett panaszban felhozott kifogásokon túlmenően indokolja az előléptetést mellőző határozatát, különösen annak ismertetésével, hogy az egyes előléptethető tisztviselőknek miért voltak jelentősebb érdemeik, mint a panaszt benyújtó tisztviselőnek. Mivel az előléptetés a személyzeti szabályzat 45. cikke szerint kiválasztással történik, elegendő e tekintetben, ha a panaszt elutasító határozat indokolása az előléptetés jogi és személyzeti szabályzatbeli feltételeinek a tisztviselő egyedi helyzetére való alkalmazását ismerteti.

A panaszt elutasító határozat általános és sablonos indokolása, amely semmilyen jelzést nem tartalmaz az érintett különös helyzetére, és amely többek között egyáltalán nem fejti ki, hogy a kinevezésre jogosult hatóság milyen módon alkalmazta a személyzeti szabályzat 45. cikke szerinti feltételeket az ő egyedi helyzetére, valójában az indokolás teljes hiányával egyenértékű.

(lásd a 29–32. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑117/01. sz., Roman Parra kontra Bizottság ügyben 2002. február 20‑án hozott ítéletének 27. és 31. pontja; T‑218/02. sz., Napoli Buzzanca kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 29‑én hozott ítéletének 74. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑9/10. sz., AC kontra Tanács ügyben 2011. szeptember 28‑án hozott ítéletének 29. pontja; F‑18/09. sz., Merhzaoui kontra Tanács ügyben 2011. november 10‑én hozott ítéletének 71. és 75. pontja; F‑11/11. sz., Bouillez és társai kontra Tanács ügyben 2012. február 8‑án hozott ítéletének 22. pontja; F‑75/11. sz., Bouillez kontra Tanács ügyben 2012. november 14‑én hozott ítéletének 26. pontja.