Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

17. listopada 2013.

Predmet F‑145/12

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Članak 34. stavci 1. i 6. Poslovnika – Tužba podnesena telefaksom u roku za podnošenje tužbe produljenom za rok zbog udaljenosti – Tužba podnesena poštom u sljedećih deset dana – Neistovjetnost jedne tužbe s drugom – Nepravodobnost tužbe“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom L. Marcuccio među ostalim traži da Opći sud poništi odluku Europske komisije o odbijanju njegova zahtjeva od 28. kolovoza 2011., kao i odluku o odbijanju njegove žalbe od 7. ožujka 2012. te da mu dosudi naknadu štete koju su mu te odluke prouzročile. Podnošenju izvornika tužbe poštom prethodilo je slanje dokumenta 26. studenoga 2012. predstavljenog kao primjerak izvornika tužbe.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. L. Marcuccio snosi vlastite troškove

Sažetak

Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Tužba podnesena telefaksom u roku za tužbu – Vlastoručni potpis različit od onog koji se nalazi u originalu tužbe upućenom poštom – Posljedica – Neuzimanje u obzir dan primitka telefaksa radi ocjene poštovanja roka za tužbu

(čl. 34. st. 1. i 6. Poslovnika Službeničkog suda; čl. 91. st. 3. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

U okviru sudskih postupaka o javnoj službi Unije, u svrhu urednog podnošenja svih postupovnih akata, odredbe članka 34. Poslovnika Službeničkog suda, a osobito njegov stavak 1. i stavak 6. koji omogućuje podnošenje akta telefaksom, nalažu zastupniku stranke da vlastoručno potpiše izvornik akta prije nego ga pošalje telefaksom i da taj isti izvornik podnese tajništvu Službeničkog suda najkasnije u sljedećih deset dana.

U tim uvjetima, ako se retroaktivno utvrdi da izvornik akta koji je fizički podnesen tajništvu u roku od deset dana od slanja telefaksom ne sadrži isti potpis kao dokument poslan telefaksom, valja zaključiti da su u tajništvo Službeničkog suda pristigla dva različita postupovna akta, čak i ako ih je potpisala ista osoba. Naime, s obzirom na to da nije na Službeničkom sudu da provjeri poklapaju li se prvi i drugi tekst od riječi do riječi, očito je da, ako potpis na jednom od dvaju dokumenata nije istovjetan potpisu na drugom, dokument poslan telefaksom nije primjerak izvornika akta koji je poslan poštom.

Pored toga, ako podnošenje teksta poslanog telefaksom ne udovoljava pretpostavkama pravne sigurnosti propisanima člankom 34. Poslovnika, datum podnošenja dokumenta poslanog telefaksom se ne može uzeti u obzir za potrebe poštovanja roka za tužbu.

(t. 21., 22. i 24.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 13.studenoga 2001., F/Revizorski sud, T‑138/01 R, t. 8. i 9.