Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2013. október 17.

F‑145/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §‑a – A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány‑határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél – Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya – A kereset elkésettsége”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2011. augusztus 28‑i kérelmét elutasító európai bizottsági határozatot, valamint a 2012. március 7‑i panaszát elutasító határozatot, és rendelje el az e két határozat által neki okozott kár megtérítését. A keresetlevél eredeti példányának postai úton való benyújtását megelőzte azon dokumentum 2012. november 12‑i telefaxon való elküldése, amelyet a keresetlevél eredeti példányának másolataként tűntettek fel.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása – Következmény – A telefaxon való beérkezés időpontjának a keresetindítási határidő tiszteletben tartásának értékelése szempontjából való figyelmen kívül hagyása

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk 1. és 6. §; Személyzeti szabályzat, 91. cikk (3) bekezdés)

1.      Az uniós közszolgálati peres eljárások keretében a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 34. cikkének rendelkezései, és különösen annak 1. és 6. §‑a, amely lehetővé teszi a keresetlevél telefaxon való benyújtását, a fél képviselőjét – valamennyi eljárási irat szabályszerű benyújtása érdekében – arra kötelezi, hogy a telefaxon való elküldést megelőzően saját kezűleg írja alá az irat eredeti példányát, és ezt az eredeti példányt legkésőbb tíz napon belül nyújtsa be a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához.

Ilyen körülmények között, ha később kiderül, hogy az irat azon eredeti példányán, amelyet a telefaxon való elküldést követő tíz napon belül ténylegesen benyújtottak a Hivatalhoz, nem ugyanaz az aláírás szerepel, mint a telefaxon elküldött dokumentumon, meg kell állapítani, hogy a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához két különböző eljárási irat érkezett be, jóllehet az aláírás ugyanattól a személytől származik. Mivel ugyanis a Közszolgálati Törvényszéknek nem feladata, hogy a szövegek szó szerinti megegyezését ellenőrizze, nyilvánvaló, hogy amennyiben a két dokumentum egyikén szereplő aláírás nem egyezik meg a másikon szereplővel, a telefaxon elküldött dokumentum nem azon irat eredeti példányának másolata, amelyet postai úton benyújtottak.

Egyébiránt, ha a telefaxon elküldött szöveg továbbítása nem felel meg az eljárási szabályzat 34. cikkében foglalt jogbiztonsági feltételeknek, a telefaxon elküldött dokumentum benyújtási időpontját nem lehet figyelembe venni a keresetindítási határidő tiszteletben tartása szempontjából.

(lásd a 21., 22. és 24. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑138/01. R. sz., F kontra Számvevőszék ügyben 2001. november 13‑án hozott ítéletének 8. és 9. pontja.