Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

RJEŠENJE PREDSJEDNIKA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

16. listopada 2013.

Predmet F‑50/10

Simone Thérèse De Roos‑Le Large

protiv

Europske komisije

„Mirno rješenje spora – Članak 69. stavak 1. Poslovnika – Nagodba stranaka na poticaj Službeničkog suda – Brisanje“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom S. T. De Roos‑Le Large traži poništenje odluke Europske komisije kojom institucija od nje traži povrat iznosa od 119.507,90 eura u roku od 15 dana od primitka navedene odluke, pod prijetnjom ovrhe.

Odluka:      Predmet F‑50/10, De Roos‑Le Large/Komisija briše se iz upisnika Službeničkog suda. Stranke će snositi troškove sukladno nagodbi koju su sklopile.

Sažetak

Tužbe dužnosnika – Mirno rješenje spora pred Službeničkim sudom – Brisanje iz upisnika

(čl. 69. Poslovnika Službeničkog suda)