Language of document : ECLI:EU:F:2013:164

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

23. listopada 2013.

Predmet F‑123/12

Maria‑Pia Palleschi

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Član ugovornog osoblja za pomoćne poslove – Članak 3.b Uvjeta zapošljavanja – Zahtjev za preoblikovanje u ugovor člana privremenog osoblja na neodređeno vrijeme – Očito potpuno pravno neosnovana tužba“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom M.-P. Palleschi u biti traži poništenje odluke od 4. siječnja 2012. kojom je tijelo ovlašteno za sklapanje ugovora o radu (u daljnjem tekstu: TOSUR) odbilo njezin zahtjev da se njezin ugovor kao člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove preoblikuje u ugovor člana privremenog osoblja na neodređeno vrijeme.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito potpuno pravno neosnovana. M.-P. Palleschi snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Članovi pomoćnog osoblja – Karakteristike i svrha ugovorâ člana pomoćnog osoblja

(čl. 3.b st. 1. Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike)

2.      Dužnosnici – Članovi pomoćnog osoblja – Preoblikovanje ugovora člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove u ugovor člana privremenog osoblja – Pretpostavke – Teret dokazivanja

(čl. 3.b st. 1. Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike)

3.      Dužnosnici – Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike – Član ugovornog osoblja za pomoćne poslove – Mogućnost produljenja s obzirom na potrebe institucije u pitanju

(čl. 88. Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike)

1.      Iz odredaba članka 3.b stavka 1. Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike da je glavna svrha ugovora pomoćnog osoblja ta da omogući zapošljavanje osoblja na određeno vrijeme, kako bi se odgovorilo na prolazne ili povremene administrativne potrebe, koje se katkad mogu i nanovo javljati. Od tako zaposlenog osoblja se stoga traži ili da preuzmu obavljanje zadataka koji su po svojoj naravi povezani s privremenim funkcijama ili da nadomjeste trenutačno odsutnog stalno zaposlenog dužnosnika.

(t. 27.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: 21. rujna 2011., Adjemian i dr./Komisija, T‑325/09 P, t. 86., i navedena sudska praksa

Službenički sud: 14. ožujka 2013., Christoph i dr./Komisija, F‑63/08, t. 68. i 69.

2.      Da bi se razdoblja rada u svojstvu člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove izjednačila s razdobljima rada u svojstvu člana privremenog osoblja, član osoblja u pitanju dužan je dokazati, s jedne strane, da se poslovi koji odgovaraju funkcijama koje je stvarno izvršavao prema tome nalaze u popisu radnih mjesta iz priloga dijelu proračuna koji se odnosi na predmetnu instituciju i da su ta radna mjesta bila dostupna i, s druge strane, da funkcije koje je izvršavao konkretno odgovaraju određenim trajnim zadacima smatranima javnom službom.

U nedostatku ikakve odredbe Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike koja određuje načine dokazivanja, član osoblja u pitanju može dokazati da je izvršavao trajne zadatke javne službe Unije na bilo koji način, uključujući i pomoću skupa skladnih indicija. Naprotiv, sami navodi koji nisu potkrijepljeni relevantnim dokazima ne mogu se smatrati dostatnima za preoblikovanje ugovora.

(t. 28. i 31.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: Adjemian i dr./Komisija, gore navedena, t. 88. i navedena sudska praksa

Službenički sud: 17. studenoga 2009., Palazzo/Komisija, F‑57/08, t. 44. do 48.

3.      U upravi s velikim brojem zaposlenika neizbježno je da se prolazne ili povremene administrativne potrebe, povezane s točno određenim ili hitnim zadacima, mogu s vremenom nanovo javljati. Takve okolnosti međutim ne sprječavaju predmetne službe da za određena razdoblja zapošljavaju osobe s posebnim kvalifikacijama ili sposobnostima koje odgovaraju tim potrebama. Te okolnosti naime predstavljaju objektivne razloge koji opravdavaju i određeno trajanje ugovora pomoćnog osoblja i njihovo produljenje s obzirom na, ovisno o slučaju, trajanje ili javljanje tih potreba.

(t. 30.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 11. srpnja 2002., Martínez Páramo i dr./Komisija, T‑137/99 i T‑18/00, t. 95. i navedena sudska praksa

Službenički sud: Christoph i dr./Komisija, gore navedeno, t. 69. i navedena sudska praksa