Language of document : ECLI:EU:F:2013:164

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. október 23.

F‑123/12. sz. ügy

Maria‑Pia Palleschi

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Kisegítő szerződéses alkalmazott – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikke – Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződéssé való átminősítés iránti kérelem – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M.‑P. Palleschi lényegében azon, 2012. január 4‑i határozat megsemmisítését kéri, amelyben a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság elutasította az arra irányuló kérelmét, hogy a kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződését minősítsék át határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződéssé.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. M.‑P. Palleschi maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kisegítő alkalmazottak – A kisegítő alkalmazotti szerződés jellemzői és célja

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 3b. cikk, első bekezdés)

2.      Tisztviselők – Kisegítő alkalmazottak – A kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződés ideiglenes alkalmazotti szerződéssé való átminősítse – Feltételek – Bizonyítási teher

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 3b. cikk, első bekezdés)

3.      Tisztviselők – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek – Kisegítő szerződéses alkalmazott – Az érintett intézmény igényeitől függő meghosszabbítási lehetőség

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 88. cikk)

1.      Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikke első bekezdésének rendelkezéseiből kitűnik, hogy a kisegítő alkalmazotti szerződések fő célja a személyi állomány határozott időre való alkalmazását lehetővé tenni az átmeneti és alkalmi, valamint olykor ismétlődő igazgatási igények kielégítése érdekében. Az így alkalmazott személyi állománynak következésképpen a jellegük miatt nem állandó tisztségekhez kapcsolódó feladatot kell ellátnia vagy véglegesített tisztviselő ideiglenes távollétét kell pótolnia.

(lásd a 27. pontot)

Hivatkozás:


az Európai Unió Törvényszéke T‑325/09. P. sz., Adjemian és társai kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 21‑án hozott ítéletének 86. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑63/08. sz., Christoph és társai kontra Bizottság ügyben 2013. március 14‑én hozott végzésének 68. és 69. pontja.


2.      Ahhoz, hogy a kisegítő szerződéses alkalmazottként teljesített időszakok hasonlónak minősüljenek, mint az ideiglenes alkalmazottként teljesített időszakok, az érintett alkalmazottnak bizonyítania kell egyrészt, hogy az által ténylegesen ellátott feladatoknak megfelelő beosztásnak szerepel az állományra vonatkozóan érintett intézmény költségvetéséhez csatolt táblázatban, másrészt hogy az ellátott feladatok konkrétan a közszolgálat állandó feladatainak feleltek meg.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek egyéb, a bizonyítás részleteire vonatkozó rendelkezéseinek hiányában az érintett alkalmazott bármilyen eszközzel – beleértve az egybevágó bizonyítékok csoportját is – bizonyíthatja, hogy az uniós közszolgálat állandó feladatait látta el. Ellenben a releváns bizonyítékokkal meg nem erősített egyszerű állítások nem tekinthetők elegendőnek a szerződés átminősítése szempontjából.

(lásd a 28. és 31. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke fent hivatkozott Adjemian és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 88. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑57/08. sz., Palazzo kontra Bizottság ügyben 2009. november 17‑én hozott ítéletének 44–48. pontja.


3.      A jelentős személyi állománnyal rendelkező adminisztráció keretében elkerülhetetlen, hogy az eseti vagy sürgős feladatokhoz kapcsolódó átmeneti vagy alkalmi igazgatási igények időnként megismétlődjenek. E körülmények azonban nem akadályozzák meg az érintett szolgálatokat abban, hogy meghatározott időszakokra az igényeiknek megfelelő különleges végzettséggel vagy ismeretekkel rendelkező személyekhez forduljanak. E körülmények ugyanis olyan objektív okok, amelyek igazolják a kisegítő alkalmazotti szerződés határozott időtartamát, illetve esettől függően ezen igények folyamatossága vagy felmerülése függvényében a meghosszabbítást.

(lásd a 30. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑137/99. és T‑18/00. sz., ügyben Martínez Páramo és társai kontra Bizottság 2002. július 11‑én hozott ítéletének 95. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék a fent hivatkozott Christoph és társai kontra Bizottság ügyben hozott végzésének 69. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.