Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2013 m. spalio 7 d.

Byla F‑57/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Invalidumo pašalpa – Išskaičiavimas iš institucijai skolingos sumos – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai neturintis jokio teisinio pagrindo ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, EAEB sutarčiai taikomą pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo panaikinti Europos Komisijos sprendimą atskaityti visą 1 661 eurų sumą iš invalidumo išmokų, jam sumokėtų už 2011 m. birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėn., ir atlyginti žalą, patirtą dėl šio atskaitymo.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant susijusiąs su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bylose F‑57/12 R ir T‑464/12 P(R). Įpareigoti L. Marcuccio sumokėti Tarnautojų teismui 2 000 eurų sumą.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Asmens nenaudai priimtas sprendimas – Pareiga motyvuoti – Sprendimas, priimtas atsižvelgiant į žinomas adresato aplinkybes

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa)

2.      Teismo procesas – Teismo išlaidos – Tarnautojų teismo išlaidos, patirtos dėl pareigūno ieškinio, pareikšto piktnaudžiaujant procesu – Minėtų išlaidų priteisimas iš pareigūno

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas)

1.      Pareiga motyvuoti asmens nenaudai priimtą sprendimą siekiama, kad suinteresuotajam asmeniui būtų pateikta pakankamai informacijos, iš kurios būtų aišku, ar sprendimas tinkamai pagrįstas ir ar jis turi trūkumų, kuriais remiantis galima užginčyti jo teisėtumą, ir kad Sąjungos teismas galėtų atlikti ginčijamo sprendimo teisėtumo kontrolę. Atitinkamai sprendimas yra pakankamai motyvuotas tuo atveju, kai priemonės, dėl kurios pareikštas ieškinys, buvo imtasi esant aplinkybėms, kurios buvo žinomos atitinkamam pareigūnui ir kurios leidžia suprasti jo atžvilgiu priimtos priemonės apimtį.

(žr. 30 ir 31 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. spalio 7 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, F‑3/08, 27 punktas ir jame nurodyta teismų praktika; 2010 m. gruodžio 1 d. Sprendimo Gagalis prieš Tarybą, F‑89/09, 67 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

2.      Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsniu, jei dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio Tarnautojų teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, jis gali įpareigoti jas sukėlusią šalį padengti visas išlaidas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 eurų. Ieškiniu akivaizdžiai piktnaudžiaujant naudojamasi Tarnautojų teismo ištekliais, kai ieškovas neatskleidžia visos su institucijos sprendimų priežastimis susijusios informacijos, kurią ši institucija jam suteikė ir apie kurią jis žinojo prieš pareikšdamas ieškinį.

(žr. 55 ir 56 punktus)