Language of document : ECLI:EU:F:2013:163

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. október 23.

F‑7/12. sz. ügy

Aristidis Psarras

kontra

Európai Hálózat‑ és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Értékelés – A 2009. évi értékelési időszak – Előmeneteli jelentés – Az előmeneteli jelentés megsemmisítése iránti kérelem – Sérelmet okozó aktus – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Psarras a 2009. évre vonatkozó értékelő jelentésének (a továbbiakban: REC 2009) és az Európai Hálózat‑ és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) személyi állományának a 2010. évi előléptetési időszakban átsorolt tagjainak nevét tartalmazó listát megállapító 2010. november 16‑i határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. Az Európai Hálózat‑ és Információbiztonsági Ügynökség maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az A. Psarrasnál felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Elfogadhatósági feltételek – Sérelmet okozó aktus – Eljárásgátló jelleg – A bíróság által hivatalból történő vizsgálat

(EUMSZ 263. cikk; személyzeti szabályzat, 91. cikk)

2.      Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az átsorolt ideiglenes alkalmazottak listájának megállapításáról szóló határozat

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      A sérelmet okozó aktus léte, amellyel szemben az EUMSZ 263. cikk vagy a személyzeti szabályzat 91. cikke rendelkezéseinek megfelelően megsemmisítés iránti keresetet indítottak, elengedhetetlen feltétele az elfogadhatóságnak, és annak hiányát az uniós bíróság hivatalból veheti figyelembe. Ebből következően a kereset benyújtásakor nem véglegesített, következésképpen még nem létező előmeneteli jelentés megsemmisítése iránti kereset nyilvánvalóan elfogadhatatlan.

(lásd a 36., 43. és 47. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 78/85. sz., Groupe des droites européennes kontra Parlament ügyben 1986. június 4‑én hozott végzésének 11. pontja; 248/86. sz., Brüggemann kontra CES ügyben 1987. október 7‑én hozott végzésének 6. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑64/89. sz., Automec kontra Bizottság ügyben 1990. július 10‑én hozott ítéletének 41. pontja; T‑16/91. sz., Rendo és társai kontra Bizottság ügyben 1992. november 18‑án hozott ítéletének 39. pontja.

2.      Az Európai Hálózat‑ és Információbiztonsági Ügynökségnek a személyzeti szabályzat 43. cikkének és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 15. cikkének általános végrehajtási rendelkezéseit megállapító határozata 1. cikkének (2) bekezdése szerint az átsorolás az adott csoporton belül az aktuális besorolási fokozatból az eggyel magasabb besorolási fokozatba történő előléptetés. Az említett határozat 10. cikke (10) bekezdésének megfelelően az átsorolt ideiglenes alkalmazottak listáját a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság állapítja meg.

Ebből következően ezen hatóságnak az átsorolt ideiglenes alkalmazottak listáját megállapító határozata végleges határozatnak minősül, mivel megjelöli azon ideiglenes alkalmazottakat, akiket az adott átsorolási időszak során átsoroltak. Ezért azok az ideiglenes alkalmazottak, akik számítottak az átsorolásukra, e lista közzététele időpontjában szereznek bizonyos és végleges tudomást érdemeik értékeléséről és állapíthatják meg a jogi helyzetükre gyakorolt hatást. Következésképpen az ilyen határozat főszabály szerint olyan sérelmet okozó aktusnak minősül, amelyet ezt számukra az átsorolásuk elmaradása miatt sérelmesnek tartó ideiglenes alkalmazottak keresettel megtámadhatnak.

(lásd az 51. és 52. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑144/95. sz., Michaël kontra Bizottság ügyben 1996. november 21‑én hozott ítéletének 30. és 31. pontja; T‑216/03. sz., Tenreiro kontra Bizottság ügyben 2004. szeptember 28‑án hozott ítéletének 47. és 48. pontja.