Language of document : ECLI:EU:F:2013:163

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 23. oktobra 2013

Zadeva F‑7/12

Aristidis Psarras

proti

Evropski agenciji za varnost omrežij in informacij (ENISA)

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Ocenjevanje – Ocenjevalno obdobje za leto 2009 – Karierno ocenjevalno poročilo – Predlog za razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila – Akt, ki posega v položaj – Očitno nedopustna tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero A. Psarras predlaga razglasitev ničnosti svojega kariernega ocenjevalnega poročila za leto 2009 (v nadaljevanju: KOP 2009) in razglasitev ničnosti odločbe Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) z dne 16. novembra 2010 o določitvi seznama zaposlenih, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2010.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Evropska agencija za varnost omrežij in informacij nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov A. Psarrasa.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Pogoji dopustnosti – Akt, ki posega v položaj – Narava javnega reda – Sodni preizkus po uradni dolžnosti

(člen 263 PDEU; Kadrovski predpisi, člen 91(1))

2.      Pritožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Odločba o določitvi seznama začasnih uslužbencev, ki so napredovali – Vključitev

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

1.      Obstoj akta, ki posega v položaj in ga je mogoče izpodbijati v skladu z določbami člena 263 PDEU ali člena 91 Kadrovskih predpisov, je bistveni pogoj za dopustnost in njegovo neizpolnitev lahko sodišče Unije upošteva po uradni dolžnosti. Iz tega je razvidno, da je tožba za razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila, ki ni bilo dokončno sprejeto in ki zato ob vložitvi tožbe ni obstajalo, očitno nedopustna.

(Glej točke 36, 43 in 47.)

Napotitev na:

Sodišče: 4. junij 1986, Groupe des droites européennes/Parlament, 78/85, točka 11; 7. oktober 1987, Brüggemann/CES, 248/86, točka 6;

Sodišče prve stopnje: 10. julij 1990, Automec/Komisija, T‑64/89, točka 41; 18. november 1992, Rendo in drugi/Komisija, T‑16/91, točka 39.

2.      V skladu s členom 1(2) odločbe Evropske agencije za varnost omrežij in informacij o sprejetju splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov in člena 15 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev je napredovanje prerazporeditev iz trenutnega naziva v naslednji višji naziv v isti funkcionalni skupini. V skladu s členom 10(10) navedene odločbe seznam začasnih uslužbencev, ki bodo napredovali, določi organ, ki je pristojen za sklepanje pogodb o zaposlitvi.

Iz tega je razvidno, da pomeni odločba tega organa o določitvi seznama začasnih uslužbencev, ki so napredovali, končno odločbo, ker določa začasne uslužbence, ki so napredovali v zadevnem napredovalnem obdobju. Zato se z objavo tega seznama začasni uslužbenci, ki so menili, da bi lahko napredovali, zanesljivo in dokončno seznanijo z oceno svoje delovne uspešnosti, in s tem trenutkom je njihov pravni položaj prizadet. Zato taka odločba načeloma pomeni akt, ki posega v položaj, zoper katerega se lahko začasni uslužbenci, ki menijo, da ta akt posega v njihov položaj, ker niso napredovali, pritožijo.

(Glej točki 51 in 52.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 21. november 1996, Michaël/Komisija, T‑144/95, točki 30 in 31; 28. september 2004, Tenreiro/Komisija, T‑216/03, točki 47 in 48.