Language of document :

2014. február 28-án benyújtott kereset – JingAo Solar és társai kontra Tanács

(T-157/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Kína); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Kína); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Kína); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Kína); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai); és JA Solar GmbH (München, Németország) (képviselők: A. Willems, S. De Knop és J. Charles, ügyvédek) Alperes: az Európai Unió Tanácsa KérelmekA felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:állapítsa meg a kereset elfogadhatóságát;semmisítse

Co. Ltd (Hefei, Kína); Shanghai JA

Solar PV

Technology Co. Ltd (Shanghai); és JA Solar

GmbH (München, Németország) (képviselők: A

. Willems, S. De Knop és J. Charles, ügyvédek) Alperes: az Európai Unió Tanácsa KérelmekA felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:állapítsa meg a kereset elfogadhatóságát;semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedé

séről szóló, 2013. december 2

-i 1238/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet (HL L 325., 1. o.) a felpe

resekre vonatkozó részében;az alperest kötelezze a költségek viselésére.Jogalapok és fontosabb érvekKeresetük alátámasztása érdekében a felperesek hét jogalapra hivatkoznak.1.    Az első, arra alapított jogalap, hogy az intézmények azáltal, hogy dömpingellenes intézkedéseket írtak elő a Kínai Népköztársaságban feladott kristályos szilícium fotovillamos modulokra és alapvető részeikre, jóllehet az eljárás megindításáról szóló értesítés csak a Kínai Népköztársaságból származó kristályo

s szilícium fotovillamos modulokat és alapvető részeiket említette, megsértették az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 5. cikkének (10) bekezdését és 5. cikkének (11) bekezdését. 2.    A második, arra alapított jogalap, hogy az intézmények azáltal, hogy dömpingellenes intézkedéseket írtak elő olyan kristályos szilícium f

otovillamos modulokra és azok olyan alapvető részeire, amelyek nem képezték a dömpingellenes vizsgálat tárgyát, megsértették a 1225/2009/EK tanácsi rendelet 1. és 17. cikkét. 3.    A harmadik, arra alapított jogalap, hogy az intézmények azáltal, hogy a piacgazdasággal rendelkező országokból származó termékekre vonatkozó dömpingkülönbözetet a nem piacgazdasággal rendelkező országokra vonatkozó módszerrel számolták ki, megsértették a 1225/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkét.4.    A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az intézmények azáltal, hogy két különböző termékre (azaz, a kristályos szilícium fotovillamos modulokra és az elemekre) vonatkozóan egyetlen vizsgálatot folytattak, megsértették a 1225/2009/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (4) bekezdését. 5.    Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy az intézmények azáltal, hogy nem vizsgálták a felperesek által a piacgazdasággal rendelkező országokra alkalmazandó bánásmód alkalmazása iránt előterjesztett kérelmet, megsértették a 1225/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontját. 6.    Az hatod

ik, arra alapított jogalap, hogy az intézmények azáltal, hogy nem számszerűsítették külön a dömpingelt behozatal által, valamint az egyéb tényezők által az uniós gazdaság tekintetében bekövetkezett károkat, és következésképpen magasabb vámtételt állapítottak meg, mint amely a dömpinge

lt behozatal által az uniós gazdaság tekintetében okozott kár megszüntetéséhez szükséges, megsértették a 1225/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkét, valamint 9. cikkének (4) bekezdését.

____________

____________

1 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről