Language of document :

2014 m. vasario 28 d. pareikštas ieškinys byloje JingAo Solar ir kt. / Taryba

(Byla T-157/14)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Kinija); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Šanchajus, Kinija); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Kinija); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Kinija); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Šanchajus) ir JA Solar GmbH (Miunchenas, Vokietija) atstovaujamos advokatų A. Willems, S. De Knop ir J. Charles

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu,

panaikinti Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 325, 2013, p. 1), kiek jis taikomas ieškovėms,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi šešiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad nustačiusios antidempingo priemones iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims, nors inicijavimo pranešime buvo minimi tik Kinijos Liaudies Respublikos kilmės fotovoltiniai moduliai iš kristalinio silicio ir jų pagrindinės sudėtinės dalys, institucijos pažeidė Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/20091 5 straipsnio 10 ir 11 dalis.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad nustačiusios antidempingo priemones fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims, dėl kurių nebuvo vykdomas antidempingo tyrimas, institucijos pažeidė Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 1 ir 17 straipsnius.Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad pritaikiusios ne rinkos ekonomikos metodą produktų iš rinkos ekonomikos šalių dempingo maržai apskaičiuoti institucijos pažeidė Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnį.Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad atlikusios vieną tyrimą dėl dviejų skirtingų produktų (t. y. dėl fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir dėl elementų) institucijos pažeidė Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 1 straipsnio 4 dalį.Penktasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad neišnagrinėjusios ieškovių prašymų dėl rinkos ekonomikos požiūrio institucijos pažeidė Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 7 dalies c punktą.Šeštasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad atskirai neapskaičiavusio

s žalos, kurią patyrė Sąjungos pramonė tiek dėl importo dempingo kaina, tiek dėl kitų žinomų veiksnių, ir dėl šios priežasties nustačiusios mokestį, kuris viršija tai, ko reikia, kad būtų pašalinta žala, padaryta Sąjungos pramone

i dėl importo dempingo kaina, institucijos pažeidė Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 3 straipsnį ir 9 straipsnio 4 dalį.

____________

____________

1 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis