Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

9. prosince 2013

Věc F‑3/12

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Článek 72 služebního řádu – Rozhodnutí Komise odmítající 100 % náhradu léčebných výdajů vynaložených žalobcem – Délka řízení – Žaloba na náhradu škody – Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, použitelného na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, jíž L. Marcuccio v podstatě požaduje náhradu škody, kterou údajně utrpěl z důvodu nadměrné délky správního řízení týkajícího se žádosti, kterou Evropské komisi předložil dne 25. listopadu 2002 na 100 % náhradu léčebných výdajů podle článku 72 služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“).

Rozhodnutí:      Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Mimosmluvní odpovědnost – Porušení povinnosti uvést odůvodnění – Mimosmluvní odpovědnost Unie – Neexistence

(Článek 340 druhý pododstavec SFEU)

Porušení povinnosti uvést odůvodnění není takové povahy, aby vedlo ke vzniku mimosmluvní odpovědnosti Unie.

(viz bod 33)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: 20. listopadu 2012, Marcuccio v. Komise, T‑491/11 P, bod 21 a citovaná judikatura