Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

9. prosinca 2013.

Predmet F‑3/12

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Socijalna sigurnost – Članak 72. Pravilnika o osoblju – Odluka Komisije o odbijanju zahtjeva za 100 %-tnu naknadu zdravstvenih troškova – Trajanje postupka – Tužba za naknadu štete – Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegovog članka 106.a, kojom L. Marcuccio zahtijeva, u biti, naknadu štete koju smatra da je pretrpio zbog pretjerano dugog trajanja upravnog postupka koji se tiče zahtjeva podnesenog Europskoj komisiji 25. studenoga 2002. radi dobivanja 100 % naknade zdravstvenih troškova temeljem članka 72. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o osoblju).

Odluka:      Tužba se odbacuje u dijelu kao očito nedopuštena i u dijelu kao očito lišena svake pravne osnove. L. Marcuccio snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Izvanugovorna odgovornost – Povreda obveze obrazlaganja – Izvanugovorna odgovornost Unije – Nepostojanje

(čl. 340. st. 2. UFEU‑a)

Narav povrede obveze obrazlaganja nije takva da dovede do izvanugovorne odgovornosti Unije.

(t. 33.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: 20. studenoga 2012., Marcuccio/Komisija, T‑491/11 P, t. 21. i navedena sudska praksa