Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2013. gada 9. decembrī

Lieta F‑3/12

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Civildienesta noteikumu 72. pants – Komisijas lēmums atteikt prasītājam radušos medicīnisko izdevumu atlīdzināšanu pilnā apmērā – Procesa ilgums – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, saskaņā ar kuru L. Marcuccio būtībā lūdz atlīdzināt kaitējumu, kuru viņš esot cietis administratīvā procesa attiecībā uz viņa pieteikumu, kas iesniegts Eiropas Komisijai 2002. gada 25. novembrī un kurā lūgts pilnā apmērā atlīdzināt medicīniskos izdevumus atbilstoši Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumi”) 72. pantam, pārmērīgā ilguma dēļ

Nolēmums      Prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami juridiski nepamatotu. L. Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ārpuslīgumiskā atbildība – Pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums – Savienības ārpuslīgumiskā atbildība – Neesamība

(LESD 340. panta otrā daļa)

Pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums nav tāds, kas izraisītu Savienības ārpuslīgumisko atbildību.

(skat. 33. punktu)

Atsauce

Vispārējā tiesa: 2012. gada 20. novembris, T‑491/11 P Marcuccio/Komisija, 21. punkts un tajā minētā judikatūra