Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

9 decembrie 2013

Cauza F‑3/12

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Asigurări sociale – Articolul 72 din statut – Decizie a Comisiei prin care se refuză rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale efectuate de reclamant – Durata procedurii – Acțiune în despăgubire – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, în esență, repararea prejudiciului pe care consideră că l‑a suferit din cauza duratei excesive a procedurii administrative privind cererea pe care a adresat‑o Comisiei Europene la 25 noiembrie 2002 pentru a obține rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor sale medicale în temeiul articolului 72 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „statutul”)

Decizia:      Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Răspundere extracontractuală – Încălcarea obligației de motivare – Răspundere extracontractuală a Uniunii – Inexistență

(art. 340 al doilea paragraf TFUE)

Încălcarea obligației de motivare nu este de natură să angajeze răspunderea extracontractuală a Uniunii.

(a se vedea punctul 33)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: 20 noiembrie 2012, Marcuccio/Comisia, T‑491/11 P, punctul 21 și jurisprudența citată