Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 14. května 2014 – Alexandrou v. Komise

(Věc F-34/13)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/231/12 – Nepřipuštění k účasti na hodnotících zkouškách – Přístup k dokumentům“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christodoulos Alexandrou (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: R. Duta, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/231/12 nepřipustit žalobce k hodnotícím zkouškám v rámci uvedeného výběrového řízení.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Christodoulos Alexandrou ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.