Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 14. mai 2014. aasta otsus – Alexandrou versus komisjon

(kohtuasi F-34/13)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/231/12 – Katsetele mittelubamine – Dokumentidega tutvumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christodoulos Alexandrou (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat R. Duta)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja G. Gattinara)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/231/12 komisjoni otsus mitte lubada hagejat selle konkursi katsetele.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud välja C. Alexandroult, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 207, 20.7.2013, lk 58.