Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.5.2014 – Alexandrou v. komissio

(Asia F-34/13)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/231/12 – Päätös olla hyväksymättä kantajaa arviointiin – Oikeus saada tutustua asiakirjoihin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja R. Duta)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota kilpailun EPSO/AD/231/12 valintalautakunnan päätös olla hyväksymättä kantajaa kyseisen kilpailun arviointiin

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Christodoulos Alexandrou vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 58.