Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 14. maija spriedums – Alexandrou/Komisija

(lieta F-34/13) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/231/12 – Nepielaišana pie vērtēšanas pārbaudījumiem – Piekļuve dokumentiem

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christodoulos Alexandrou (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis – R. Duta, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Eggers un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt konkursa EPSO/AD/231/12 atlases komisijas lēmumu par prasītāja nepielaišanu pie minētā konkursa vērtēšanas pārbaudījumiemRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;C. Alexandrou sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijai radušos tiesāšanās izdevumus.