Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 14 mei 2014 – Alexandrou / Commissie

(Zaak F-34/13)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/231/12 – Uitsluiting van deelneming aan beoordelingstoetsen – Toegang tot documenten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: R. Duta, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/231/12 om verzoeker niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen van dat vergelijkend onderzoek

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Alexandrou zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 207 van 20.7.2013, blz. 58.