Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Alexandrou przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/13)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/231/12 – Niedopuszczenie do etapu oceny zintegrowanej – Dostęp do dokumentów)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christodoulos Alexandrou (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat R. Duta)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AD/231/12 o niedopuszczeniu skarżącego do etapu oceny zintegrowanej w ramach tego konkursu.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.C. Alexandrou pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.