Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. mája 2014 – Alexandrou/Komisia

(vec F-34/13)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/231/12 – Nepripustenie k hodnotiacim skúškam – Prístup k dokumentom)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: R. Duta, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/231/12 o nepripustení žalobcu ku skúškam daného výberového konaniaVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Christodoulos Alexandrou znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.