Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 14. května 2014 – Alexandrou v. Komise

(Věc F-140/12)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení EPSO/AD/231/12 – Přístup k dokumentům – Odmítnutí potvrzující žádosti o přístup k otázkám s výběrem odpovědí položeným v přístupových testech“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Christodoulos Alexandrou (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: R. Duta, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí o odmítnutí potvrzující žádosti podané žalobcem Komisi o přístup k některým otázkám, které mu byly položeny v rámci předvýběrové fáze otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/230 231/12.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Christodoulos Alexandrou ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.