Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. mája 2014 – Alexandrou/Komisia

(vec F-140/12)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie EPSO/AD/231/12 – Prístup k dokumentom – Zamietnutie opakovanej žiadosti o prístup k otázkam s možnosťou výberu, ktoré boli uvedené vo vstupných testoch)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: R. Duta, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie zamietnutia opakovanej žiadosti, ktorú podal žalobca Komisii, o prístup k niektorým otázkam položeným žalobcovi v rámci predbežného výberu verejného výberového konania EPSO/AD/230 231/12Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Christodoulos Alexandrou znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.