Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 8. maija rīkojums – A/Komisija

(lieta F-50/13) 1

Civildienests – Sociālais nodrošinājums – Nelaimes gadījums vai arodslimība – Civildienesta noteikumu 73. pants – Daļēja pastāvīga invaliditāte – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: A (pārstāvji – B. Cambier un A. Paternostre, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – V. Joris, pārstāvis, kam palīdz C. Mélotte, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu par papildu kompensācijas lūgumu, kuru prasītājs cēla, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, lai saņemtu pilnīgu atlīdzinājumu par materiālajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, kurus viņš esot cietis pēc savas arodslimības un daudzajām pretlikumībām, kuras esot pieļautas, izskatot viņa lūgumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.