Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 mai 2014 – A/Comisia

(Cauza F-50/13)1

(Funcție publică – Securitate socială – Accident sau boală profesională – Articolul 73 din statut – Invaliditate permanentă parțială – Cerere de despăgubire – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: A (reprezentanți: B. Cambier şi A. Paternostre, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: V. Joris, agent, asistat de C. Mélotte, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care aceasta se pronunță asupra cererii de despăgubire complementară formulate de reclamant în temeiul articolului 90 alineatul (1) din statut, pentru a obține repararea integrală a prejudiciilor materiale și a prejudiciului moral pe care le-ar fi suferit în urma bolii sale profesionale și a numeroaselor nereguli care ar fi viciat soluționarea cererii sale întemeiate pe articolul 73 din statutDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.