Language of document :

Žaloba podaná dne 16. května 2014 – ZZ v. Rada

(Věc F-44/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Rady nepovýšit žalobce do platové třídy AD13 a přiznání náhrady škody za údajně utrpěnou morální újmu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Rady nepovýšit žalobce do platové třídy AD13, jak vyplývá ze seznamu zveřejněného dne 26. září 2013, jakož i z odpovědi orgánu oprávněného ke jmenování na stížnost ze dne 7. února 2014;přiznat žalobci náhradu morální újmy ve výši 10 000 eur;uložit Radě náhradu nákladů řízení.